B Czytelnia Czasopism PAN

Na stronie Czytelni Czasopism prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
Czytelnia zawiera dwa rodzaje uszeregowania czasopism: 1. według pierwszej litery tytułu (zakładka CZASOPISMA WG TYTUŁÓW); 2. według reprezentowanej dziedziny nauki (zakładka CZASOPISMA WG DZIEDZIN NAUKI).
W zakładce „CZASOPISMA INSTYTUTÓW PAN” znajduje się przekierowanie na strony internetowe tych tytułów wydawanych przez placówki PAN, które nie są publikowane w Czytelni Czasopism.
W zakładce „CEJSH” znajduje się informacja o bazie streszczeń artykułów, której organizatorem i koordynatorem działalności jest Polska Akademia Nauk.