Details

Title

Inwestycje VC/PE w spółki high tech– trend długookresowy

Journal title

Finanse

Yearbook

2012

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identifier

ISSN 1899-4822

Source

Finanse; 2012; No 1
×