Details

Title

Rozstrzygnięcie Konkursuo Nagrodę Komitetu Nauk o FinansachPolskiej Akademii Naukza wybitne osiągnięcia naukowew zakresie finansów

Journal title

Finanse

Yearbook

2012

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identifier

ISSN 1899-4822

Source

Finanse; 2012; No 1
×