Details

Title

Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa — rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 18

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 18
×