Details

Title

Transformations of river valley sandy landscapes on the example of Natura 2000 sites in the valley of the lower river Bug
Przemiany piaszczystych krajobrazów dolinnych na przykładzie obszarów Natura 2000 w dolinie dolnego Bugu

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×