Details

Title

Comparison of select parameters of mallard (Anas platyrhynchos) popullation in urban and rural areas in the vicinity of Lublin
Porównanie wybranych parametrów populacji krzyżówki Anas platyrhynchos na terenie miejskim i rolniczym okolic Lublina

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×