Details

Title

Qualitative and quantitative structureof rotifers in selected post-peat water bodies of Poleski National Park
Struktura jakościowa i ilościowa wrotków w wybranych zbiornikach potorfowiskowych Poleskiego Parku Narodowego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×