Details

Title

The use of extensive sheep grazingas a method of active protection within Natura 2000 selected habitats
Wykorzystanie ekstensywnego wypasu owiec jako metody czynnej ochrony wybranych siedlisk Natura 2000

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×