Details

Title

The breeding population of the rook Corvus frugilegus in Chełm (eastern Poland) a comparison of the surveys of 1991 and 2011
Populacja lęgowa gawrona Corvus frugilegus w Chełmie (wschodnia Polska) – porównanie inwentaryzacji z lat 1991 i 2011

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×