Details

Title

Park-and-palace complexes as biodiversity refuges on example Gałęzów ex-manor park
Zespoły dworsko-pałacowe jako ostoje różnorodności biologicznej na przykładzie podworskiego parku w Gałęzowie

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×