Details

Title

Selected indexes of anthropogenic load of environment in the west Polesie Biosphere Reserve
Wybrane wskaźniki antropogenicznego obciąŜenia środowiska w Rezerwacie Biosfery Polesie Zachodnie

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×