Details

Title

Relationship between range of the euphotic zone and visibility of Secchi disc in three lakes of Łęczna-Włodawa lake district
Zależność pomiędzy zasięgiem strefy eufotycznej i widzialnością krążka Secchiego w trzech jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×