Details

Title

Species richness and spatial structure of the assemblage of soil larval Elateridae (Coleoptera) of a fresh meadow
Bogactwo gatunkowe i struktura przestrzenna zgrupowania larw glebowych Elateridae (Coleoptera) łąki świeżej

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×