Details

Title

Changes in the ichthyofauna of Kraśnik Reservoir in its early years in conditions of angling pressure
Zmiany ichtiofauny Zalewu Kraśnickiego w pierwszych latach jego funkcjonowania w warunkach presji wędkarskiej

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×