Details

Title

A new locality of the freshwater population of Ulva flexuosa subsp. Pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) in Poznań (Wielkopolska)
Nowe stanowisko słodkowodnej populacji Ulva flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) w Poznaniu (Wielkopolska)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×