Details

Title

Attempt to determine the optimal conditions for culture of endangered plants species of the genus Drosera, in terms of their ex situ conservation Próba określenia optymalnych warunków hodowli zagrożonych gatunków roślin z rodzaju Drosera w aspekcie ich ochrony ex situ

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×