Details

Title

Directions of changes in the macrophyte structure of two depression reservoirs in Łęczna-Włodawa Lakeland
Kierunki zmian struktury makrofitów dwóch zbiorników depresyjnych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×