Details

Title

The role of natural factors in shaping the sacral landscape of the Ropa and Wisłok rivers interfluve (SE Poland)
Rola czynników przyrodniczych w kształtowaniu krajobrazu sakralnego międzyrzecza Ropy i Wisłoka (Polska płd.-wsch.)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×