Details

Title

Environmental conditioning of settlements development in the Nadwieprzański Landscape Park (SE Poland)
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju osadnictwa w rejonie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (Polska płd.-wsch.)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×