Details

Title

Bottom and phytophilous macrofauna of the river Czerniejówka, taking into account biotic and abiotic factors and human impact
Makrofauna denna i fitofilna rzeki Czerniejówki na tle czynników biotycznych, abiotycznych oraz oddziaływania antropogenicznego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×