Details

Title

Characteristics of plant communities of the western part of the Garbatówka bog (Łęczna-Włodawa Lakeland)
Charakterystyka zbiorowisk roślinnych zachodniej części torfowiska Garbatówka (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×