Details

Title

Localities of Nasturtium offcinale R. BR. on the Giełczew Rise (Lubelska Upland)
Stanowiska Nasturtium offcinale R. BR. na Wyniosłości Giełczewskiej (WyŜyna Lubelska)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2011

Volume

Vol VIII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2011; Vol VIII
×