Details

Title

Caddisflies (Trichoptera) of the middle River Wieprz and its valley in the northern part of Nadwieprzański Landscape Park
Chruściki (Trichoptera) środkowego odcinka rzeki Wieprz i jej doliny w północnej części Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×