Details

Title

Social opinion on the needs of Landscape Conservation of the „West Polesie” Biosphere Reserve
Społeczna ocena potrzeb ochrony krajobrazu Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×