Details

Title

The influence of the sludge sediment and hydrogel on the germination of some varieties of law grasses
Wpływ osadu ściekowego oraz hydrożelu na kiełkowanie niektórych gazonowych odmian traw

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×