Details

Title

The impact of Expressway S6 Lębork - Tricity Ring Road on protected and environmentally valuable areas
Wpływ drogi ekspresowej S6 Lębork - Obwodnica Trójmiasta na obszary chronione i przyrodniczo cenne

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×