Details

Title

Changes in periphytic ciliate densities with trophic status in two shallow lakes
Zmiany obfitości orzęsków peryfitonowych w powiązaniu ze statusem troficznym dwóch płytkich jezior

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×