Details

Title

Co-occurrence of psammonic ciliates and rotifers in eutrophic lake (Łęczna-Włodawa Lakeland)
Współwystępowanie orzęsków i wrotków psammonowych w jeziorze eutroficznym (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×