Details

Title

The characteristics of the assemblages of click-beetles (Coleoptera: Elateridae) of the selected plant communities in the Kozłowiecki Landscape Park
Charakterystyka zgrupowań chrząszczy sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) wybranych zbiorowisk roślinnych Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×