Details

Title

The impact of hornwort (Ceratophyllum demersum L.) on cyanobacterial phytoplankton in hypetrophic conditions. Results from a laboratory experiment
Wpływ rogatka sztywnego (Ceratophyllum demersum L.) na fitoplankton sinicowy w warunkach hipertrofii. Wyniki eksperymentu laboratoryjnego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×