Details

Title

Zonality in occurring of zoopleuston in two eutrophic lakes on Łęczna-Włodawa Lakeland
Strefowość występowania zoopleustonu w dwóch eutroficznych jeziorach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×