Details

Title

Phytoplankton as an ecological criterion for differentiation of mid-forest lakes in Sobibór Landscape Park
Fitoplankton jako ekologiczne kryterium zróżnicowania śródleśnych jezior Sobiborskiego Parku Krajobrazowego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2012; Vol IX
×