Details

Title

Abiotic factors relating to crustacean abundance in some shallow lakes in Łęczyńsko-Włodawskie Lakes District (Eastern Poland) / Czynniki abiotyczne wpływające na liczebność planktonu skorupiakowego w płytkich jeziorach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (wschodnia Polska)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×