Details

Title

The effect of environmentally different lakes on the changes of physicochemical variables in the rivers of the Drawieński National Park / Wpływ zróżnicowanych środowiskowo jezior na zmiany parametrów fizykochemicznych w rzekach Drawieńskiego Parku Narodowego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×