Details

Title

Multiannual changes in assemblages of planktonic rotifers in ponds and of the Poleski National Park / Wieloletnie zmiany zgrupowania wrotków planktonowych w stawach i rozlewiskach Poleskiego Parku Narodowego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×