Details

Title

Planktonic rotifers of three mesotrophic lakes of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland (Eastern Poland) / Wrotki planktonowe trzech mezotroficznych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (wschodnia Polska)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×