Details

Title

Hydromorfological valorisation of the Bochotniczanka River valley as a potential valuable ecological corridor in the Lublin region / Waloryzacja hydromorfologiczna doliny rzeki Bochotniczanki jako potencjalnie cennego korytarza ekologicznego w regionie lubelskim

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×