Details

Title

Horizontal distribution of ciliates: open peatbog vs. lagg (Roztocze National Park) / Horyzontalne rozmieszczenie orzęsków: torfowisko otwarte vs. okrajek (Roztoczański Park Narodowy)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×