Details

Title

The influence of MO, CO, and V on the properties of the photocatalysts type TIO2/AL2O3 / Wpływ dodatku MO, CO oraz V na właściwości fotokatalizatorów TIO2/AL2O3

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×