Details

Title

Faunistic and ecological characterization of the click beetles of selected open biotopes in Polesie National Park / Charakterystyka faunistyczno-ekologiczna sprężykowatych wybranych biotopów otwartych Poleskiego Parku Narodowego

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×