Details

Title

Development of potentially toxigenic cyanobacteria in a small, hydro-morphologically transformed lake included into the Wieprz-Krzna Canal System (Eastern Poland) / Rozwój potencjalnie toksycznych sinic w małym, hydro-morfologicznie przekształconym jeziorze systemu Kanału Wieprz-Krzna (wschodnia Polska)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×