Details

Title

The ichthyofauna of littoral of two shallow lakes on background of fishery management and angling pressure / Ichtiofauna litoralu dwóch płytkich jezior na tle prowadzonej gospodarki rybackiej i presji wędkarskiej

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×