Details

Title

Estimation of potential loads of contaminants generated by beach tourism on Lake Zagłębocze in two summer seasons 2008 and 2010 / Ocena potencjalnych ładunków zanieczyszczeń generowanych przez turystykę plażową nad Jeziorem Zagłębocze w dwóch sezonach letnich, 2008 i 2010

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×