Details

Title

Estimation of potential load of eutrophicating compounds of recreational origin penetrating into the mesotrophic Lake Piaseczno and of the tourist capacity of the lake in the summer seasons of 2008 and 2010 / Ocena potencjalnego ładunku związków eutrofizujących pochodzenia rekreacyjnego dostających się do Jeziora Piaseczno oraz jego chłonności turystycznej w sezonach letnich 2008 i 2010

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×