Details

Title

Subfossil Cladoceran fauna of three small hard-water lakes of different trophic status / Subfosylna fauna Cladocera trzech małych jezior twardowodnych o zróżnicowanej trofii

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×