Details

Title

Zoobenthos communities from peat bog pools of Roztocze National Park: structure, seasonal variation, environmental factors / Zoobentos torfianek Roztoczańskiego Parku Narodowego: struktura, sezonowa zmienność, wpływ parametrów siedliskowych

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×