Details

Title

Development of plant communities in the Uroczysko Jęzor peatbog indicated by analysis of macrofossil plant remains / Rozwój zbiorowisk roślinnych Uroczyska Jęzor w świetle analizy makroskopowych szczątków roślinnych

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2014; Vol XI
×