Details

Title

Rola i znaczenie przestrzeni biologicznie czynnych (przykład miasta stołecznego Warszawy)
The Role and Meaning of Biologically Active Space in the Example of Warsaw

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×