Details

Title

Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb Polski w kontekście ich wielofunkcyjności
Resources, Management and Soil Protection in Poland in Relation to Their Multifuncionality

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×