Details

Title

Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej na poziomie lokalnym
Analysis of Sustainable Development Indicators in Spatial Economy at Local Level

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×